“Gegeven Ruimte”
is een interdisciplinair project waarbij de ruimtelijke opvattingen van vijftien kunstenaars centraal staan. Deze worden verbeeld in foto-kunstweken, die het resultaat zijn van afzonderlijke samenwerkingsprojecten met elk van elke kunstenaar.

Deelnemende kunstenaars
Aam Solleveld - Annabel Howland - Andre Pielage
Charlott Markus - Eiko Ishizawa - Emiel Zeno
Guda Koster - Lonneke de Groot - Marieke van Diemen
Marjolijn Guldemond - Maze de Boer - Ronald de Ceuster
Sanja Medic - Suzan Drummen - Wim Vonk

Inleiding
Doorgaans roept een foto van een lege ruimte bij toeschouwers veel op. Vaak gaat het dan om verlaten gebouwen waarbij de verwoestende sporen van de tijd zichtbaar zijn. Maar is die gefotografeerde ruimte eigenlijk wel zo leeg? De verf bladdert van de muur, de deur hangt schuin in haar hengsels; kortom, alles getuigt van verval en vergane glorie. Bij de vele dramatische foto’s van verlaten gebouwen van Detroit tonen de ruimtes zich als een verlaten toneel. De voorstelling is afgelopen en de acteurs zijn vertrokken. De foto’s getuigen van het industriële failliet waaraan de stad bijna ten onder is gegaan.Dat is het eigenlijke onderwerp van de foto’s, de lege ruimte toont dat andere verhaal.

Een afbeelding van een ruimte spreekt dus nooit ‘voor zichzelf’, maar is altijd verbonden met een betekenis die buiten de foto ligt. Voor mijn werk is dit van wezenlijk belang. Die betekenis hoeft niet heel concreet te zijn, zij kan ook metaforisch van aard zijn. Door te fotograferen zoek ik naar die betekenis. Op enig moment dient deze zich aan, of niet.

Het komt regelmatig voor dat de gefotografeerde ruimte zonder betekenis blijft. Hoewel ordentelijk gefotografeerd, blijft de ruimte in alles non-descript. Zo’n foto blijft aan mij knagen: waarom blijft zij leeg, waaraan ontbreekt het in dat beeld? Op enig moment bedacht ik mij dat deze foto’s gewoon wachten op een toepassing, zodat er een betekenis aan kan worden toegekend.

Het Project

Te zien

back home
back home