VORIG:
WERK 2017-19
VOLGEND:
IN BETWEEN

2015 Veenhuizen
Het uitgangspunt was immer dat de muur de ruimtes aan weerszijde definieert. Tijdens een winterse residentie in Veenhuizen, het gevangenisdorp van Nederland, fotografeer ik gevangeniscellen en voel hoezeer de muren er alleen zijn om de gevangeniscel gescheiden te houden van de rest van de wereld. Ik krijg behoefte om in een ruimte ook een uitweg te laten zijn. Dit gebeurt als op het moment dat een januari storm de gordijnen in een geopend raam laat opwaaien. Het beeld geeft de plotselinge sensatie weg te kunnen vliegen, alsof de muren niet bestaan.

Binnen en Buiten
In de loop van 2015 werd ik op verschillende locaties getroffen door de dynamiek tussen interieur en buitenwereld, zoals zinderend zonlicht dat zich een weg naar binnen dringt, of straatverlichting die de ramen op de muren projecteert.

2016 Den Helder
Het daarop volgende jaar werd tijdens een werkperiode in Den Helder de interactie tussen interieur en buitenwereld verder onderzocht. Door het plaatsen van vitrages en gordijnen werd in meerdere leegstaande appartementen gestreefd naar een maximalisatie van de dynamiek tussen binnen- en buitenwereld. Het toevoegen van de gordijnen is tevens een theatrale ingreep, die breekt met de principes van de documentaire fotografie maar veel mogelijkheden biedt.